Moje maminka rentiérka

Zajímá Vás, jak jsem pomohl své mamince, stát se spokojenou rentiérkou?

Ve financích podnikám dvanáctý rok. Ale větší část pracovního života jsem strávil v naší rodinné firmě. Měli jsme zemědělské hospodářství: 900 hektarů půdy, 300 krav, výrobu krmiv a k tomu výrobní program drátěných klecí pro dva největší švýcarské obchodní řetězce Migros a Coop.

16 let v rodinné firměV našich (maminčiných) firmách jsem pracoval 16 let. Byl jsem celý život zvyklý brzy vstávat, přes den manuálně pracovat a z práce často chodit za tmy.

Obě maminčiny firmy prosperovaly, i když obě si prošly velmi těžkými obdobími. Většina zaměstnanců odcházela z firmy až na prahu důchodu. To znamená, že nehledali práci jinde. Byli u nás spokojení.

Maminka musela zvládnout těžké devadesáté roky. Zemědělskou firmu koupila se skrytými dluhy předchozích vlastníků téměř na pokraji krachu. Dluhy, o kterých neměla ponětí, později jezdili vymáhat najatí vymahači. Díky tomu získala vyjednávací dovednosti, které vám nedá žádné školení.

Později dokázala úspěšně přejít z klasického zemědělství na biozemědělství s dodržováním zásad hospodaření v CHKO. Byla nucena udělat řadu bolestných rozhodnutí.


Ačkoliv si za 25 let podnikání moje maminka prošla jen jedním školením (na účetnictví), naučila se řadu potřebných věcí sama a za pochodu sebevzděláváním nebo delegováním. Výborně ovládala komunikaci, vyjednávání, vedení lidí, účetnictví a obchodní dovednosti.

Nadešel čas prodat firmuDodnes je nesmírně obětavá a energická. A je pro mě podnikatelským vzorem. Proto mě před lety překvapilo, když mi zavolala: „Nachystej investiční portfolio, prodala jsem firmu.“ Byl to šok i pro naše zaměstnance.

Firmu prodala čtyři roky po mém odchodu z firmy. Mezitím jsem rozjížděl svoje podnikání ve financích: z úplné nuly, v cizím prostředí, bez znalostí. Musel jsem si vším projít od píky. Objevil jsem však v sobě nový potenciál a životní poslání.

Dnes mohu říct, že maminka byla mým nejtěžším klientem a zároveň nejlepší školou. Naše první obchodní schůzky často končívaly hádkou.  Ještě před prodejem firmy viděla, že se mi daří, jak jsem svojí prací posedlý a jaké mám profesní zázemí. O to jednodušší rozhodnutí to pro ni nakonec bylo.

Velkou část rodinného majetku spravuju už osmý rok. I když si teď její portfolio prochází těžkým obdobím, na životní úrovni maminky se nic nemění. Její majetek je velmi dobře diverzifikovaný. Vychází ze struktury majetku dolarových milionářů ve vyspělém světě. A přesně tímto způsobem pracuji i s majetkem klientů.

I díky tomu, že má dnes maminka stabilní požadovaný příjem, může vést i v důchodu a po prodeji firmy aktivní život. Jen už s důrazem na jiné priority a hodnoty než v produktivním životě. Určitě si to zaslouží.

Jak to máte vy? Máte plán a vizi, jak se budete mít v důchodu? Napište mi

Sdílet