Finanční plánování

Propojujeme osobní přístup a dlouholeté zkušenosti v oblasti finančního plánování s chytrým technologiemi pro řízení Vašich investic. Víme, že ve finančním plánování neexistuje jedno správné řešení pro každého. Vaše finanční cíle a plány jsou otázkou Vašich životních hodnot. Pro naplnění klientova finančního plánu pracujeme s prověřenými investičními strategiemi.

Při samotné správě klientova majetku využíváme unikátní systém tří kyblíků ve vyspělém světě známém jako bucket portfolio (bucket = kyblík). Jedná se o rozdělení investičního portfolia do tří kyblíků s různými poměry rizika a výnosu, z nichž každý kyblík je určen k dosažení určitých cílů – v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Mezi těmito kyblíky chytré algoritmy automatizovaně přesouvají Vaše peníze. A to vždy podle toho, co právě vyžaduje vaše finanční situace.

Díky chytrému mechanismu kyblíků můžete klidně spát. Máte vždy v bezpečí připravenou část peněz, kterou plánujete využít v nejbližších třech letech. Ostatní peníze zatím tvrdě pracují pro splnění vašich dlouhodobých cílů.

Sdílet