Zajištění rizik

Zajistíme Vám pojistnou ochranu proti finančním ztrátám a nepředvídatelným událostem. Při pojištění rizik vycházíme z metodiky EFPA.

Investování by mělo být srdcem Vašeho finančního plánu, pojištění jeho páteří. Hlavním smyslem pojištění je poskytnout pojistnou ochranu proti finančním ztrátám a nepředvídatelným událostem.

Životní pojištění – Při pojištění rizik vycházíme z metodiky EFPA (Evropská asociace finančního plánování). Dbáme na to, aby byl kvalitně pojištěný zejména hlavní živitel domácnosti. Pojišťujeme fatální rizika, která mohou ohrozit Váš životní standard a finanční plán. Nejvyšší váhu dáváme pojištění invalidity a smrti. Teprve až po ní na základě důkladné analýzy navrhujeme pojištění pracovní neschopnosti, vážných nemocí a trvalých následků úrazu. Nepojišťujeme z našeho pohledu zbytečnosti typu denní odškodnění úrazem nebo hospitalizaci, které neohrožují příjem rodiny. Dbáme také na pojištění invalidity a snížené soběstačnosti u dětí.

Pojištění majetku a odpovědnosti zajišťujeme přes naše spolehlivé partnery. Stejně tak jsme schopni provést audit Vašich pojistných smluv ve Vaší firmě. Dovedeme navrhnout optimální řešení pro firemní benefity, firemní skupinové pojištění nebo pojištění podnikatelských rizik.

Sdílet