Svěřenský fond

Zkušený správce svěřenských fondů se postará o vše potřebné – založení fondu, vedení účetnictví a výkon funkce svěřenského správce.

Jedná se o formu správy majetku vyčleněného z vlastnictví zakladatele, a to při zachování jeho plné anonymity. Zakladatel svěřenského fondu si vybere svěřenského správce, který je povinen o majetek pečovat. Nárok na prospěch z tohoto majetku má výhradně určený beneficient. Ten v souladu s přesně určenými podmínkami svěřenského fondu sepsanými do statutu pobírá příjmy, či jiné užitky svěřenského fondu, ovšem se samotnou podstatou fondu nemůže žádným způsobem nakládat. Majetek fondu je chráněn před věřiteli beneficienta, a tím může mezigeneračně naplňovat záměry zakladatele.

Spolupracujeme se zkušeným správcem několika svěřenských fondů, který se postará o vše potřebné – založením fondu, vedením účetnictví a výkonem funkce svěřenského správce.

Na začátku doporučujeme využít bezplatnou úvodní konzultaci společně se svěřenským správcem. Na této schůzce rozebereme Vaši životní situaci a posoudíme vhodnost založení svěřenského fondu.

Sdílet