Investiční poradenství

Investiční poradenství je klíčová oblast našeho poradenství.

Prvním úkolem bude pomoci Vám definovat a vyčíslit Vaše finanční cíle a určit Váš výchozí bod. Otázky, které Vám budeme na úvod klást, nám pomohou vidět celkový obraz Vaší finanční situace a zaznamenat důležité údaje, jež mohou mít vliv na úspěšnost finančního plánu.

Prvořadým cílem je ochrana klientova majetku. Zastáváme takzvaný wealth protection přístup. To znamená, že se vyhýbáme spekulativním investicím, jednotlivé kroky plánujeme, klientův majetek diverzifikujeme, nečekáme na správný okamžik a ani necílíme na nadprůměrné výnosy.

Do celého procesu zapojujeme rozhodovací koučink. S penězi jsou často spojeny emoce. Emoční rozhodnutí většinou vedou ke špatným výsledkům. Pomůžeme Vám dělat informovaná rozhodnutí v souladu s prověřenými principy úspěšného investování. I kdyby to mělo být jen jednou za život, pokud Vám pomůžeme pomoci vyhnout se kriticky špatnému rozhodnutí s penězi, může to výrazně zlepšit Vaše vyhlídky na dosažení vytyčených cílů.

Naše odměna je potom férově rozdělená na manažerský a výkonnostní poplatek. Tímto klientovi dáváme najevo, že s ním sedíme na stejné straně stolu.

Sdílet