,

Důvěřujte finančnímu poradci, který důvěřuje trhu

Akcie by měly být základním stavebním kamenem každého dlouhodobého investora. Přes 2 století generují průměrný roční výnos okolo 10 % a jsou dlouhodobě nejspolehlivějším nástrojem v boji s inflací. Přesto je mnoho investorů, kteří investováním do akcií prodělali peníze. Většinou proto, že nedodržují jednoduché, časem prověřené, zásady investování. Které to jsou? Diverzifikovat, koupit a držet, nečasovat trh a nepanikařit.

V minulosti jsem tu několikrát psal o Norském ropném fondu. Tento fond, v doslovném překladu Norský vládní penzijní fond, je jedním z nejlepších příkladů této investiční filozofie.

Fond spravuje bohatství, které Norsko získalo díky těžbě ropy a díky jeho obří velikosti je vůbec největším investorem na světě. Jeho cílem je ochrana a růst hodnoty spravovaného bohatství pro budoucí generace a také, jak název napovídá, výplata norských důchodů.

Jak je vidět z obrázku 1, téměř 70 % prostředků státního fondu je investováno do akcií (v přepočtu přes 18 bilionů korun). Přes 27 % pak tvoří dluhopisy, 2,7 % je investováno do nemovitostí a zbytek do infrastruktury obnovitelných zdrojů energie.

Obrázek 1: Složení norského ropného fondu

Zdroj: www.nbim.no – výroční zpráva 2022

Investice tohoto finančního giganta řídí na plný úvazek tým 386 investičních analytiků, ekonomů a rizikových manažerů. Mohlo by se zdát, že takto početný tým investičních profesionálů bude řídit své investice pokročilejším způsobem, než jsou uvedená 4 pravidla, a dokáže se vyhnout vážnějším propadům. Ale není tomu tak. A z dobrého důvodu. Každý zkušený investor totiž ví, že chování trhů nelze předvídat a pokoušet se o to, často znamená horší investiční výsledky a větší riziko. Tržní propady je nutné takzvaně vysedět.

Tým správců fondu investuje do široce diverzifikovaného portfolia globálních akcií a ve svém portfoliu drží akcie více než 9 tisíc firem ze 70 zemí světa. Není tedy překvapením, že v roce 2022 klesla hodnota portfolia Norského ropného fondu o 1,637 miliard norských korun, což znamená pokles hodnoty majetku o 17,58 % (vyjádřeno v amerických dolarech).

Obrázek 2: Výnosy Norského ropného fondu za posledních 10 let v miliardách norských korun

Zdroj: https://www.nbim.no/ – výroční zpráva 2022

A nebylo to poprvé, kdy jeho akciová složka zažila propad hodnoty. Z obrázku níže je vidět, že za téměř 25 let fungování zažil fond pokles akcií celkem 7krát. 

Obrázek 2:

Nicméně díky jednoduché strategii “kup a drž” dovedl profesionální tým investičních správců tento fond od roku 1998 k průměrnému ročnímu zhodnocení 5,7 %. To představuje výnos asi 300 % za celé období. Jedná se o skvělou ukázku toho, že jednoduchá investiční pravidla fungují stejně pro malé i velké investory. 

Možná si říkáte, jak můžete jako drobný investor koupit a držet akcie 9 000 firem? Díky nízkonákladovým fondům kolektivního investování, jako jsou ETF, je to ale dnes velmi jednoduché. Mnohem složitější je disciplinovaně dodržovat popsaná investiční pravidla.

Jestli často něco investorům chybí, tak je to plán a disciplína. Je to také jeden ze základních důvodů, proč investoři hledají svého poradce.

——

V České republice je dnes aktuálně přes 15 000 poradců nabízející investiční služby. Společně se svým zázemím doporučujeme využívat služeb důvěryhodného finančního poradce. A zároveň doporučujeme důvěřovat poradci, který důvěřuje trhu.

V průzkumech spokojenosti, které s oblibou vyplňuji se svými klienty při různých příležitostech, klienti nejčastěji hodnotí naší spolupráci slovy: Důvěra, zkušenosti, systematičnost.

Dokonce i v nejisté době jako je tato, mi někteří klienti píšou, že cítí bezpečí díky diverzifikovanému portfoliu. Jejich důvěru zvyšuje také jasný plán a zaměření se na cíle.

Při výběru poradce byste určitě měli eliminovat takzvané stock pickery. To jsou poradci, kteří se snaží vybírat konkrétní akcie nebo podílové fondy na základě jejich dosavadní výkonnosti a ty prodávat klientovi. Často nabízí fondy, které za poslední rok nebo pět let nejvíce vydělávaly.

Proč? Protože takové fondy se lépe prodávají. Jejich klienti však často končí tak, že kupují za draho a prodávají za levno.

Vyškrtněte také časovače trhu. To jsou ti, kteří vás budou přesvědčovat, že trhy hlídají a v případě problémů z trhu včas vystoupí nebo do něj ve správný okamžik nastoupí. Tím se snaží nakupovat při poklesu a prodávat na vrcholu. Problém těchto strategií spočívá v tom, že je velice nepravděpodobné, že by někdo skutečně dokázal vybrat správné akcie ve správný čas – zejména více než jednou. Přes 50 let výzkumu potvrzuje, že lidé nedokážou rok, co rok konzistentně vybírat správné akcie, ani časovat trhy. Ani ten nejchytřejší člověk na planetě není tak chytrý jako trh. Trhy jsou chytřejší než poradci, analytici a všichni finanční odborníci.

Proč tomu tak je? Trhy odvádí dobrou práci z dobrých důvodů. Aby se mohl uzavřít jakýkoliv obchod, vždy se musí spojit kupující a prodávající. Ceny musí být dostatečně nízké, aby přilákaly nové investory a dostatečně vysoké, aby někoho přiměly k prodeji. Obě strany se musí cítit dobře, jinak obchod neuskuteční. Tímto způsobem je zajištěno, že ceny jsou stanoveny na základě kolektivního názoru všech účastníků na trhu.

Trhy jsou navíc vysoce efektivní při zpracování informací o společnostech a jejich výkonnosti. Jakmile jsou k dispozici nové informace, např. oznámení o akvizici, jsou rychle zapracovány do cen akcií zúčastněných společností. To zajišťuje, že ceny akcií jsou vždy aktuální a odrážejí všechny dostupné informace.

Z této logiky vyplývá, že ačkoliv ceny na trhu nemusí být naprosto ,,správné” ve všech případech (např. během paniky na trhu), v dlouhodobém horizontu odpovídají realitě. Proto byste měli důvěřovat finančnímu poradci, který důvěřuje trhu.

Klienti mi samozřejmě píšou, že cítí také nejistotu z toho, co přijde v očekávání změn ve světovém řádu. Ale plán a vysoká diverzifikace jim zároveň přináší potřebný klid. Ještě jeden dobrý důvod k investovaní najdu v odpovědích mých klientů: „Škoda, že jsem nezačal dříve.“ Píše v průzkumech většina z nich. 

Máte-li teď volné peníze a chybí Vám jasná vize a plán, napište mi. Čas je v investování mnohem důležitější než správné načasování. 

Poznámka: Článek, který napsal Viktor Hostinský, zakladatel investiční platformy Edward, je doplněný o mé letité zkušenosti při práci s klienty.

——

Zdroje:

1 Česká národní banka (2023): https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB24.SUBJECTS_COUNTS_2

2 Eugene F. Fama and Kenneth R. French, “Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns,” Journal of Finance 65, no. 5 (2010): 1915–1947.

3 Indexové investování v posledních desetiletích značně vzrostlo a na konci roku 2021 představovaly americké akciové indexové fondy 52 % trhu amerických akciových fondů. Údaje pocházejí od společnosti Morningstar; fondy fondů nejsou zahrnuty.

Sdílet