, ,

Akcie nebo hotovost: Co byste měli mít na paměti

Proč je investování do akcií výhodné i v době, kdy úrokové sazby rostou a lákají střadatele?

Prudké poklesy na mnoha světových trzích v roce 2022 ukázaly, jak může hodnota vašich investic klesat i stoupat. 

Ale taková je povaha investování: zažijeme na nich špatné i dobré časy. Těch dobrých je naštěstí víc. Akcie se nepohybují přímočaře, ale z historického hlediska mají tendenci dlouhodobě růst.

Zde je 5 dobrých důvodů, proč právě teď investovat do akcií, a nedržet hotovost

   1.) Vyšší úroky neporazí inflaci

Mnoho investorů v České republice se nikdy nesetkalo s dvoucifernou inflací. V době, kdy životní náklady rychle rostou, tak mzdy lidí s tím často nejsou schopny držet krok. To potom snižuje celkovou kupní sílu domácností.

Pokud využíváte jako hlavní zdroj úspor spořící účet (případně podobně konzervativní produkt), může to mít katastrofální dopad na hodnotu vašich peněz v budoucnu. Patrné to je z  následujícího grafu, který ukazuje výnos hotovosti (s použitím velkoobchodní mezibankovní sazby LIBOR) upravený o vliv inflace za posledních 24 let.

Můžeme vidět, že sice hotovost na bankovních účtech přinesla střadatelům výnos, ale po očištění o inflaci také výraznou ztrátu.

Obrázek 1: Výnosy z 10 000 GBP (tj. britská libra) v hotovosti před a po zohlednění vlivu inflace

Zdroj: Factset, výpočty Vanguard na základě období od 31. prosince 1998 do 30. listopadu 2022.

Při rychlém růstu inflace obvykle centrální banky, v našem případě Česká národní banka, zvyšují úrokové sazby, aby zpomalily hospodářskou aktivitu, a tím pomohly inflaci kontrolovat. To se následně promítá do vyšších sazeb na spořicích účtech nebo termínovaných vkladech, což může pomoci střadatelům čelit negativním dopadům inflace.

Nicméně, roční míra spotřebitelské inflace v Česku aktuálně dosahuje 17,5 %, zatímco základní úroková sazba ČNB (2týdenní reposazba) je momentálně 7 %. Z toho vyplývá, že ani menší množství hotovosti na trhu nevede k dostatečnému růstu úrokových sazeb, který by byl vyšší než současná inflace. I kdyby se snad úrokové sazby na nějakou dobu vyhouply nad úroveň inflace, zůstane stále faktem, že hotovost je historicky méně úročená než je míra inflace. Dlouhodobě tedy investor „investující“ do spořících a termínovaných vkladů reálně ztrácí svůj majetek.

Proto se vyplatí zvážit, zda může investování vašich peněz jinými způsoby přispět k efektivnějšímu růstu vašeho bohatství.

   2.) Akcie jsou historicky nejlepším zajištěním proti inflaci

Ve srovnání s hotovostí mají akcie dlouhodobě mnohem lepší výsledky, pokud měříme jejich úspěšnost vůči inflaci.

Jak ukazuje následující tabulka, průměrné roční výnosy akcií očištěné o inflaci za posledních 120 let přesahují 5 %, zatímco v případě hotovosti se pohybují pouze kolem 1 %.

Tabulka 1: Jak si akcie vedly ve srovnání s dluhopisy a hotovostí, celkové výnosy v letech 1901-2020

Zdroje: Vanguard, s použitím údajů o globálních výnosech Dimson-Marsh-Staunton od společnosti Morningstar, Inc. (DMS UK Equity Index, DMS UK Bond Index, DMS World Bill Index).

Jak ukázal loňský propad trhu, a jak je patrné také z Tabulky 1, cena akcií (a dluhopisů) je náchylnější ke kolísání než hotovost. Klíčové ovšem je, vezmeme-li v potaz inflaci, tak investování do akcií může v dlouhodobém horizontu navýšit váš majetek daleko efektivněji než hotovost.
 
Jako příklad berme náš první graf (Obrázek 1), který ukazuje vývoj hodnoty 10 000 britských liber (GBP) v hotovosti po očištění o inflaci. Nyní se podívejte na stejný graf níže (Obrázek 2), ale s překrytím výkonnosti globálního akciového indexu. Je patrné, že pokud byste v roce 1998 investovali do globálních akcií, na konci roku 2022 by váš majetek (očištěný o vliv inflace) vzrostl o zhruba 350 %. Naproti tomu, reálný výnos hotovosti byl za stejné období okolo -35 %! 

Obrázek 2: Výnosy z 10 000 GBP v hotovosti a v akciích před a po zohlednění vlivu inflace

Zdroj: Factset, výpočty Vanguard na základě období od 31. prosince 1998 do 30. listopadu 2022.

Proto, pokud jste dnes zainvestovaní nebo další investici zvažujete, nenechte se odradit od investování do akcií jedním rokem, který vám přinesl záporný výnos. Jak se dále dočtete, klesající trhy zpravidla znamenají lepší investiční příležitosti do budoucna.

   3.) Riziková prémie akciového trhu

Klíčovým důvodem, proč investovat do akcií za účelem dlouhodobého růstu vašeho majetku, je takzvaná riziková prémie. To znamená, že investoři do akcií jsou odměněni za nesení dodatečného rizika. Jak známo, výnosy z akcií jsou volatilnější (kolísavější) než úspory v hotovosti nebo třeba ve státních dluhopisech.

Jak ukazuje výše uvedená tabulka 1, akcie dlouhodobě nesou nejlepší výnosy očištěné o inflaci.  

Pokud jste tedy schopni nést zvýšené riziko (například proto, že máte delší časový horizont), stále trvá opodstatněný důvod pro investování do akcií oproti hotovosti.

Nezapomeňte také, že poměr mezi rizikem a potenciálním výnosem můžete kontrolovat investováním do akcií prostřednictvím fondů, které vaše investice diverzifikují mezi tisíce různých společností. Stejně tak je diverzifikují do dalších tříd aktiv, nejenom do akcií. Využíváte-li odborné investiční poradenství, může vaše investiční strategie obsahovat směs akcií, dluhopisů a dalších finančních aktiv tak, aby odpovídala vašim vlastním preferencím v oblasti rizika.

   4.) Akcie jsou nyní výhodnější

Po celosvětově velmi nízké výkonnosti v roce 2022 akcie zlevnily a představují tak pro vás nyní výhodnější nabídku. V důsledku toho se zlepšily i dlouhodobé vyhlídky.

To se odráží v modelu Vanguard Capital Markets Model® (VCMM), který analyzuje historická data a simuluje tisíce prognóz s využitím řady výhledových předpokladů a ukazatelů. Nyní vypočítává, že český investor může v příštích 10 letech očekávat průměrný roční výnos globálních akcií mezi 6,1 % a 8,1 %. To je o 3,3 % více než loni touto dobou.

Tyto prognózy jsou hypotetické – nikdy není nic zaručeno, že se naplní. Za současných okolností jsou nicméně tyto zprávy povzbudivé a potvrzují, proč i dnes může být pro investory z dlouhodobého hlediska smysluplnější investovat do akcií než do hotovosti.

   5.) Nejistota ohledně úrokových sazeb

S ohledem na další vývoj nelze předpokládat, že úrokové sazby budou nadále růst nebo zůstanou vysoké navždy. Jen připomenu, že naposledy se 2týdenní reposazba ČNB měnila 23.6.2022.

Je pravda, že vyšší úrokové sazby si můžete na nějakou dobu uzamknout například v termínovaných vkladech. To však netrvá déle než na pár let a po uplynutí této doby stále bude pokračovat nejistota ohledně toho, co se bude dít se základními sazbami. A zatímco se budete snažit dobře načasovat termínovaný vklad, můžete přijít o daleko silnější výkonnost akciového trhu.

Pamatujte také na to, že většinu výnosů kapitálových trhů přináší v každé dekádě jen několik hvězdných dnů. Zpravidla na počátku nového býčího trhu, případně na jeho konci. Je proto dobré být stále zainvestovaný a případně držet jen tolik hotovosti, kolik je třeba.

Základní úroková sazba, stanovená Českou národní bankou, už podle všeho dosáhla svého vrcholu na aktuální úrovni 7 %. Dosavadní cyklus agresivního zvyšování sazeb na spořicích účtech by se tak měl ustálit do konce roku 2023.

Pokud se nyní nacházíme v ekonomické recesi, která potrvá po celý letošní rok, a pokud inflace klesne rychleji, než ČNB očekává, je možné, že úrokové sazby opět rychle klesnou. A stejný scénář může nastat i ve světě. Nezapomínejme, že akciové trhy reagují často v předstihu. Jakmile začnou úrokové sazby klesat, ceny akcií v tu chvíli mohou být už výrazně vyšší. Čekat tedy s hotovostí do doby, než úrokové sazby klesnou, nemusí to být pro dlouhodobé investory dobrá strategie.

Závěrem:

Pokud tedy vezmeme dohromady historické výnosy akcií a hotovosti očištěné o inflaci s výhledem na budoucí vývoj těchto dvou nástrojů, investování na akciových trzích se stále zdá být výhodnější. Ačkoliv v roce 2023 může dojít na trzích k další volatilitě a poklesům, trpěliví investoři, kteří zachovají disciplínu, budou s největší pravděpodobností dlouhodobě odměněni. Očekávání společnosti Vanguard ohledně dlouhodobých výnosů z akcií se totiž ve srovnání s tímto obdobím loňského roku zvýšila. Protože nikdo nemáme křišťálovou kouli a je tedy velmi náročné správně načasovat růst cen akcií, nejprověřenější strategií je držet se svého investičního plánu a myslet dlouhodobě.

Nabízí vám to slušný výnos do budoucna.

Přemýšlíte-li, že právě teď je vhodná doba začít investovat nebo máte pochybnosti nad současným rozložením vašich investic, kontaktujte mě.

Článek byl vytvořen investičním výborem platformy Edward a prošel drobnými úpravami.

Upozornění: Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Údaje v Tabulce 1 zahrnují období od 31. prosince 1900 do 31. prosince 2020. Výnosy jsou uvedeny v britské libře (GBP). Nominální hodnota je výnos před úpravou o inflaci s reinvestovanými dividendami a výnosy; reálná hodnota zahrnuje vliv inflace.

Sdílet