Dům si postavil s věží a pes mu chcípá hlady

Toto staré arabské přísloví můžeme přenést i do dnešní doby. V uplynulé dekádě, která přinesla nebývalou konjunkturu, si řada lidí pořídila nákladné bydlení, aniž by domyslela důsledky.


V krátkém sledu se mi přes web ozvali dva zájemci o mé služby. Oba oslovila moje filosofie budování majetku na důchod, které vede přes plánování, investování a dodržování plánu.

Oba si v minulých letech splnili sen – pořídili si vlastní dům. Vedle toho mají ještě nezletilé děti a … napnutý rozpočet, který jde téměř celý do chodu domácnosti a na splátku hypotéky. Hypotéky, která končí odchodem do důchodu.

Oba by rádi začali investovat na důchod, ale mají jen velmi omezené možnosti. Vzhledem k času, který na to mají, jim to zajistí jen velmi nízký příjem na důchod. A to i kdyby trhy zažily výnosově nadprůměrnou dekádu.

Bohužel, nízká finanční gramotnost populace vede k absenci finančního plánu a k chybným rozhodnutím.

K finanční gramotnosti patří i vědění, že náš život provází ekonomické cykly. Po každém růstu přichází pokles a období s nízkou inflací střídá období s vyšší nebo dokonce vysokou inflací. 

Období uplynulé dekády bylo ideálním obdobím pro tvorbu celkového finančního plánu a výběr strategie. Řada lidí ovšem uplynulou dekádu využilo pro pořízení často nákladnějšího bydlení, než by si jinak mohli dovolit a na důchod nepomyslelo. Bohužel, tyto náklady se s nimi v nejednom případě potáhnou až do důchodu.

Setkávám se s výrazem: „Investoval jsem do bydlení“. Ano, s přimhouřením oka můžeme náklady do vlastního bydlení nazvat investicí, ale musíme počítat s tím, že nám tato „investice“ bude i v budoucnu vysávat zdroje a ne naopak. Hlavním smyslem investice je zdroje přinášet.

V ekonomii je slovem investice označována část příjmu, která je uložena do kapitálu (statku), který nám nepřináší okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení produkce statků v budoucnosti. Ne naopak.

Jedná se o odloženou spotřebu za účelem budoucího užitku. Současné výhody vyměňujeme za ty budoucí. Abychom dosáhli tohoto kompromisu, je vždy zapotřebí našeho vědomého rozhodnutí! A abychom byli efektivní, je nutné si vykolíkovat cestu a sestavit plán a určit strategii.


Je celá řada věcí, které stojí hodně peněz, ale kvalitu života spíše zhorší. Může jím být třeba drahé bydlení, silné auto nebo nákladný životní styl, ze kterého se potom hůře slevuje. Proto je důležité domyslet dopředu všechny souvislosti a plánovat.

Oběma pánům nejspíš nechcípá doma pes hlady, ale oba si ztížili šance na kvalitní život po šedesátce. Chcete-li se vyvarovat podobných chyb a zatím Vám chybí plán a strategie na důchod, napište mi do soukromé zprávy

Sdílet