3 způsoby, jak si vybudovat důvěru klientů

Amerika je posedlá různými průzkumy a srovnáními. Viděl jsem několik sofistikovaných průzkumů od velkých společností (například Vanguard, Fidelity, Morningstar) o tom, proč si investoři hledají své poradce a proč u nich dlouhodobě zůstávají. Žádný nepotvrdil, že základním měřítkem vztahu jsou výnosy. ☝️

Co je tedy tou základní alchymií dobrého vztahu mezi klientem a poradcem❓ Vždyť o peníze jde vždy až na prvním místě.

Společnost Morningstar, která je patrně nejvlivnější společností na světě v oblasti průzkumu a ratingu investic uvedla jako tři hlavní důvody dobrého vztahu z pohledu klienta tyto prvky chování (nebo schopností):

1. Když můj poradce jedná v mém nejlepším zájmu

2. Když vidím, že můj poradce má znalosti

3. Když věřím, že můj poradce rozumí mým finančním cílům

Z vlastní praxe mohu potvrdit, že vztah založený na naplňování cílů je pevnější než vztah založený na výnosech. 🤝

Když jsem si před časem provedl vlastní průzkum spokojenosti mezi klienty, jako nejčastější důvody naší spolupráce uváděli spolehlivost, důvěru, odbornost, komunikační schopnosti nebo nezávislé řešení. Jenom v jednom případě mi klient napsal, že jsou pro něj nejdůležitější výnosy. Asi bych to neměl psát, ale po nějakém čase jsme spolupráci ukončili.

A jaké jsou nejčastější důvody, kdy lidé vyhledávají poradce?

▶️ Obavy nebo chybějící znalosti při nakládání s financemi (37 % dotázaných). Zde dotázaní nejčastěji uvedli, že se necítí pohodlně nebo nejsou natolik informovaní, aby si mohli sami spravovat investice.

▶️ Kvalita finančního poradenství (22 %) – pozor, kvalita finančního poradenství roste i v ČR! Zde dotázaní nejčastěji uvedli, že je pro ně důležitá komunikace ohledně jejich cílů. Naopak jejich zájem klesá, pokud je „poradenství“ zaměřeno pouze na prodej produktů.

▶️ Koučink chování (16 %) – i bez použití této terminologie mnoho klientů určilo jako klíčové pro fungující spolupráci prvky koučinku chování – například dohlížení na disciplnínu, podporu při rozhodování nebo vedení v situacích, kdy se klienti potřebují cítit jistě.

Jsou to často i maličkosti, například, když klienti otálí s hotovostí, o které ví, že ji v krátkodobém horizontu nepotřebují, zatímco je mnohem vhodnější tyto peníze zainvestovat na dlouhodobé cíle.

Jak to máte vy? Je pro naplnění vašich finančních cílů důležitý vztah s poradcem nebo si raději všechno děláte sami? Napište mi.

✄- – – – – – – – – – – – – – –

🍀 Již třináctým rokem pomáhám svým klientům jít do důchodu včas a s doživotním příjmem.

❤️ Chcete mít méně starostí s majetkem a věnovat se více svým prioritám? Zařaďte se mezi mé spokojené klienty. Stačí mě kontaktovat přes záložku Spojme se na mém webu nebo v odpovědi na tento e-mail.

Sdílet