,

Jak seknout se zaměstnáním (nebo s podnikáním) až o 5 let dřív

Je to pro Vás skvělá vize?

Řada mých klientů pracuje na manažerských, řídících nebo jiných zodpovědných pozicích. Případně sama podniká. Někteří si uvědomují, že nemusí ve svém oboru po šedesátce najít uplatnění nebo mohou v pokročilém věku ztratit krok s rostoucími požadavky firem či prostě jenom plánují, že po šedesátce zvolní.

Jedno je však spojuje. Snad každý si chce udržet životní úroveň i ve věku po šedesátce. Na to budou potřebovat požadovaný příjem:

  1. Z předdůchodu (pokud se pro něj rozhodnou) a později ze starobního důchodu
  2. Z vlastního investičního majetku

Jak však v šedesáti odejít ze svého zaměstnání nebo ukončit podnikání a zároveň si zachovat podmínky pro výpočet starobního důchodu tak, aby nebyl nijak krácený? Je dobré mít plán!

Nejprve je dobré umět rozlišovat mezi těmito pojmy:

  • PŘEDČASNÝ důchod
  • A takzvaný PŘEDDŮCHOD

Jaké jsou rozdíly a čeho se vyvarovat?

Pokud se rozhodnete pro předčasný důchod, je nutné počítat s tím, že z předčasného důchodu již nevzniká nárok na důchod starobní. Naopak již doživotně zůstanete v systému předčasného důchodu často s výrazně nižším důchodem. Teď pomiňme výjimečnost situace z loňska, kdy se díky dvojí valorizaci předčasný důchod vyplatil. 

Předčasný důchod proto raději považujte za krajní řešení, nebo za výjimečné řešení. Raději se ve svém produktivním životě zaměřte na to, abyste splnili podmínky pro PŘEDDŮCHOD, a vedle toho na vytvoření majetku, který Vám později bude generovat Váš doživotní příjem.

Jaké jsou výhody předdůchodu? Je jich hned několik. Především v předdůchodu žijete z vlastních naspořených prostředků. Zatímco starobní i předčasný důchod platí stát, předůchod si platíte výhradně ze svého.

Na rozdíl od předčasného důchodu, je předdůchod brán jako vyloučená doba, takže se starobní důchod trvale nekrátí. Vyloučená doba má na výši důchodu tedy pozitivní dopad.

Další výhody předdůchodu jsou:

✅ Stát za Vás platí zdravotní pojištění, od platby sociálního pojištění jste jako předdůchodce osvobozen (pokud dál nepracujete)
✅ V předdůchodu můžete pracovat, přičemž výše výdělku není omezena. V předčasném důchodu do doby oficiálního důchodového věku je Váš případný výdělek zastropován.
✅ V předdůchodu je také možné pobírat nemocenské dávky nebo podporu v nezaměstnanosti

Nevýhodou předdůchodu může (ale nemusí) být:

  • Jeho výplatu nelze zastavit. Platby předdůchodu jsou totiž sjednány na dobu určitou v neklesající výši.

Minimální doba pro výplatu předdůchodu je 2 roky nepřerušovaně, maximální 5 let.

K tomu abyste mohli čerpat předdůchod musíte mít Doplňkové penzijní spoření (DPS) a na každý měsíc předdůchodu naspořenou částku, která odpovídá 30 % aktuální hodnotě průměrné hrubé mzdě. V roce 2022 to bylo 11.792 Kč. Pro dva roky předdůchodu je tedy v současnosti potřebná částka zhruba 283 tisíc Kč, pro pět let v předdůchodu již bude potřeba alespoň 708 tisíc Kč.

Čerpejte nezdaněný příjem!

Tam, kde můžete, vyhněte se daňovým dopadům, které Vás připraví o část zisku. Je určitě dobré vědět, že při čerpání renty kratší deseti let se vám daní celkové výnosy za dobu spoření v rámci DPS. Ideálním řešením v případě, že plánujete DPS využít pro svůj předdůchod je: naspořte si v DPS dostatek peněz na desetiletou rentu! V současnosti Vám na to postačí zhruba částka 1.415.000 Kč. V tomto případě celkové výnosy nedaníte.

Rentu z DPS totiž můžete čerpat nejen v rámci předdůchodu. V praxi to znamená, že ji můžete pobírat například nejprve v období předdůchodu a později souběžně se starobním důchodem. Například od svých 60 let do 69 let (celkem 10 let). Případně jenom ve starobním důchodu. Rozhodnutí je na Vás. Pro výplatu předdůchodu je nutné mít penzijní spoření alespoň 5 let. Nemáte-li v něm dostatek peněz na výplatu požadovaného příjmu, můžete potřebnou částku kdykoliv vložit jednorázově.

Opět zde tak má zásadní vliv plánování.

Když to shrnu, předdůchod je vhodný pro aktivní lidi, kteří si plánují důchod s dostatečným předstihem. V předdůchodu můžete žít nejen z renty z DPS, ale i z renty ze soukromého investičního účtu. Můžete odejít ze zaměstnání/podnikání dříve, a třeba se věnovat něčemu jinému, aniž by se Vám krátil starobní důchod.

Předčasný důchod naopak nejčastěji využijete tehdy, když máte po šedesátce horší pracovní uplatnění nebo zdravotní problémy a zároveň nemáte našetřených dostatek peněz v DPS.

Důležité informace na závěr

Dosud jsme se nezabývali rozdíly mezi fondy penzijního spoření. Zde je nutné znát rozdíly mezi:

  • Transformovaným fondem penzijního spoření (smlouvy sjednané před 1.12.2012)
  • Účastnickými fondy DPS (smlouvy sjednané od 1.1.2013)

Jak jsme si již řekli, pro čerpání předdůchodu je nutné si buď DPS sjednat nebo do něj přestoupit z transformovaného fondu. Z transformovaného fondu předdůchod čerpat nelze. V obou případech Vám s tím rád pomohu. 

Upozornění: Tento příspěvek nezahrnuje všechny potřebné informace ohledně rozhodnutí odejít do předdůchodu. Ani neobsahuje bližší srovnání případně další výhody účastnických fondů DPS oproti původnímu typu penzijního spoření skrze transformovaný fond. 

Sdílet