Pořízení bytu vyjde Čechy dráž než Brity

U řady Čechů je investiční nemovitost a její význam v investičním portfoliu často přeceňovaný a jeho zastoupení nahodilé. Investiční nemovitost berou někteří z nich jako skvělou příležitost s minimálním rizikem. „Vždyť na ten byt vidím“ je zažitý argument a někdy jediný důvod vedle ceny (v současnosti rozumějme nízké ceny hypotéky) k nákupu. Přitom ceny nemovitostí v ČR jsou v současnosti na nejvyšší úrovni v celé Evropě. Posuzováno dle míry dostupnosti bydlení, tedy míry ceny bytů vůči příjmům obyvatelstva. Je to více než ve Velké Británii, která je v tomto srovnání druhá. To vše podle průzkumu společnosti Deloitt. Jen v prvním čtvrletí podle indexu Hypoteční banky rostly ceny bytů až o 12 %. Nezdravého růstu cen nemovitostí si všimla i ČNB a začala ho řešit, například zpřísněním podmínek udělení hypotéky.

Hrozí realitnímu trhu bublina?

Tento týden jsem četl rozhovor s analytikem Petrem Syrovým, €FA, kde srovnává riziko bubliny na současném globálním akciovém trhu a na českém realitním trhu. Ten současný český realitní je dle řady ukazatelů přehřátý a náchylnější k bublině. Nadšení pro  nákup investiční nemovitosti ještě více podporují stále nízké sazby hypoték nebo zaplněný trh práce. Petr Syrový své důvody opírá mimo jiné o článek Bena Carlsona, CFA, z poradenské společnosti Ritholtz Wealth Management: „4 znaky jak poznat bublinu“. Dle autora článku se na akciových trzích ještě nedostavila ta „správná“ euforie a tím prostor pro případnou bublinu. To neznamená vyloučení možnosti poklesu v nejbližších týdnech nebo měsících. Kolísání hodnoty je součástí akciových strategií.

 Investujte s dlouhodobým záměrem

Každopádně, ať se již rozhodnete investovat do čehokoliv, vždy je přitom nutné dodržovat základní pravidla. K nim určitě patří investujte s dlouhodobým záměrem a pro dlouhodobé cíle a při investování diverzifikujte. Jak zmiňuji na svých přednáškách nebo osobních schůzkách s klienty, do investičního portfolia patří akcie i nemovitosti. Ve vyspělém světě je u bohatších vrstev zvyklostí mírně převažovat akcie nad nemovitostmi v celkovém objemu investičního majetku. Zvolená strategie doplněná o dluhopisy případně další aktiva by měla vždy vycházet z rizikového profilu klienta, jeho naturelu a jeho dlouhodobých cílů. To vše obnáší práce kvalitního finančního poradce se svými klienty. Přeji Vám příjemné pokračování léta.

Sdílet