Plánování a řízení bohatství

Přechod z produktového poradenství na placenou službu

Letošní rok jsem navštívil několik mezinárodních investičních konferencí zaměřených také na finanční plánování nebo řízení bohatství, v zahraničí známé pod označením Wealth Management. Ať již to bylo v Londýně nebo v Praze, všiml jsem si jedné podstatné věci. Také vyspělá Evropa si před časem prošla tím, čím si prochází právě teď poradenství v České republice, tedy přechodu z produktového a provizního poradenství na dlouhodobé finační plánování a placenou službu. Mít finanční plán a kvalitního vzdělaného a zároveň zkušeného poradce je v životě výhra.

foto1_edit

Značné části českých manažerů a ředitelů firem totiž hrozí v budoucnu významné riziko snížení životní úrovně. Nikoliv jejich odchodem do oficiálního důchodu, ale již mezi 50 – 60 rokem jejich věku. Tento věk uvádí moji klienti ve svém finančním plánu nejčastěji jako věk pro období počátku čerpání své doživotní renty. Ve svých důvodech často uvádí, že chtějí po padesátce stále ještě pracovat nebo podnikat, ale zároveň chtějí být užiteční jinak než dosud. Chtějí předávat své zkušenosti těm mladším formou mentoringu, předáním kompetencí, konzultanstvím případně přednášením. Tedy to, co si dnes zpravidla ještě dovolit nemohou. Některým pro tuto změnu ještě chybí potřebné zkušenosti, někteří a těch je většina, si tuto změnu nemohou dovolit z důvodu poklesu příjmu nebo stability jejich firem. A to je jedna z hlavních motivací u řady mých klientů proč si již dnes budují svůj budoucí příjem investováním.

foto 2

V Londýně na konferenci Morningstar Investment se zástupkyní fondové skupiny Dodge & Cox z USA

Význam a důležitost finančního plánu

Určitá část mých klientů je sice již ve fázi, kdy si splnila své podnikatelské cíle, je dobře situovaná a někteří již předali také své kompentence ve svých firmách. Před nimi však vyvstal nový úkol. A tím úkolem je budoucí předání vybudovaného rodinného bohatství další generaci a to ideálně při zachování jeho reálné hodnoty. Čím déle poskytuji svoji službu placeného finančního a investičního poradenství, tím více vnímám její užitečnost napříč celým životem klienta. Tedy optikou, která je dnes již ve vyspělém světě standardem. Mojí rolí v tomto procesu je nejprve určit si s klientem v jaké fázi svého života se nachází, naplánovat si s ním jeho cíle a nastavit si vzájemná očekávání. Poté zvolit a doporučit vhodnou investiční strategii buď pro budování bohatství či jeho uchování. Na této cestě mu být potom dobrým mentorem a rádcem, který dohlíží nad jednotlivými body plánu a má pravidelný dohled na jeho investiční portfolio.

foto 3

95 % úspěchu je dodržování plánu a zvolené strategie

Platí pravidlo, že z 95 % budoucí úspěch určuje zvolená investiční strategie, její dodržování a držení se dlouhodobého finančního plánu. Přitom významná část ředitelů, manažerů nebo majitelů firem v České republice svůj dlouhodobý finanční plán, k němu vhodnou investiční strategii a vzdělaného poradce nemá. Ve Spojených státech patří profese placeného finančního poradce a plánovače mezi pět nejprestižnějších profesí. Jak dokládá graf, důchodová renta plánovaná se svým poradcem může být až o jednu třetinu vyšší než, pokud si klient svůj důchodový příjem plánuje sám a využívá jen produktové poradenství ve své bance či jiným způsobem.

Pokud patříte k těm, kdo přemýšlí nad svojí budoucností, chcete ji mít pod kontrolou a uvažujete nad tím, že Vám  chybí kvalitní plán a k němu vhodná strategie, určitě mě můžete kontaktovat. Již během první schůzky se detailně dozvíte přidanou hodnotu mé služby.

Sdílet