,

Nahlédněte do poznámek z konference Private Family Wealth

Minulý čtvrtek jsem navštívil konferenci Private Family Wealth 2023 s podtitulem Jak na úspěšnou správu rodinného majetku se zapojením členů rodiny. A bylo co poslouchat. 

Mezi tři hlavní témata konference patřilo: přístup významných rodin ke správě majetku, rodinná filantropie a využití umělé inteligence (AI) při správě majetku.

Vystoupili řečníci, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti a prokazatelné výsledky. Od pravnuka Tomáše Bati Thomase Archera Bati až třeba po Adama Lessinga, člena představenstva LGT Bank Austria, která je součástí největší skupiny pro privátní bankovnictví na světě. Vlastníkem a zároveň klientem LGT je knížecí rodina Lichtejnštejnů.

Na konferenci vystoupili také čeští podnikatelé, kteří jsou ve fázi předání řízení firmy svým potomkům nebo se významně zapojují v oblasti filantropie. 

Co jsem si na konferenci zapsal?

Bohaté rodiny si otázku správy majetku kladou po staletí, ale statistiky jsou neúprosné – většina rodinného majetku zaniká mezi 2. a 3. generací. Značná část ale již mezi první a druhou.

Je udržení majetku v době, kdy existují rodinné ústavy a rodinné správy (family governance) snazší nebo těžší než dříve? Dnes můžeme vypozorovat nové nástrahy, které dříve nebyly. Tradiční (bohatá) rodina v západním světě je dnes často nazývaná jako smíšená multigenerační rodina, kde jednotliví členové žijí na různých částech (i kontinentech) světa.

Majetek přináší dvě P – Příležitosti a Povinnosti. V rodinách, kde fungují obě tyto P, není místo pro bezpracné rentiéry (povolání syn/dcera).

Pro dlouhodobé přežití rodinného majetku jsou důležité společné rodinné hodnoty.

„Nejlepší je být nejlepší“. To je heslo Libora Musila, které ve své rodinné firmě Liko-s vštěpuje mezi její zaměstnance. Je inspirované baťovským stylem práce.

Nejznámější a nejslavnější podnikatelská rodina s českými kořeny nese jméno Baťa. Na konferenci vystoupil pravnuk zakladatele této značky Thomas Archer Baťa. Jak dle něj zapojit někoho do rodinného byznysu? Musí být na danou věc zralý, mít zkušenosti a důvěryhodnost. Tu nejlépe získá prací mimo rodinnou firmu.

Obrázek 1: zleva Libor Musil, zakladatel firmy Liko-s a Adam Lessing, člen představenstva a ředitel divize pro střední a východní Evropu v LGT Bank Austria.

Otázka filantropie by neměla být zaměřená na to, kolik, kdo dává, ale na to, jaký to má společenský dopad. Jaroslav Horák, spolumajitel nakladatelství Albatros Média, dělá filantropii ne proto, aby si vylepšoval mediální obraz, ale právě s cílem společenského dopadu. Jeho filantropie je zaměřená na pomoc ve vzdělání Romů. 

Filantropie by měla přinášet radost a uspokojení. Měla by být nedílnou součástí správy majetku a vůbec uvažování lidí, kteří mají nějaké bohatství. To publiku řekla spolumajitelka sklárny Moser Kateřina Zapletalová.

Obrázek 2: Zlínská obuvnická tradice, Tomáš Archer Baťa (po mé pravici) a Václav Staněk, zakladatel značky Vasky. 

Ve správě majetku přichází nový fenomén – robo poradenství. U něj máte jistotu automatizace řady činností, ale přejete si finanční radu od googlu nebo od člověka? Ve dvaceti ano, v padesáti nejspíš upřednostníte, aby Vám někdo uvařil kávu a popovídal si o vašich cílech. V oblasti investování většinou nechtějí klienti komunikovat s chatboty, ale se svými poradci (Colin MacGregor, ředitel penzijní společnosti AI Wealth).

Kam to až může zajít, když dopustíme, aby se AI utrhla z řetězu? Z vystoupení nejchytřejšího Čecha Karla Kostky (IQ 206): Jeden Brit si od AI nechal vypracovat životopis. Životopis byl natolik přesný, že zaskočil i jeho zadavatele – končil datem jeho úmrtí. Jak to dopadlo, nevíme. Každopádně, jak se shodli přítomní řečníci, AI brzy zasáhne do našich životů a připravit by se na to měli i starší generace.

Připraveni jsme i my v Richard Kunovský & partneři. Už nějaký čas pracujeme s plně automatizovanou investiční platformou s unikátním tříkyblíkovým systémem ve světě známém jako „bucket portfolio“ a s výhodami pravidelných setkání s klienty. 

Chcete mít méně starostí s vaším majetkem a věnovat se více svým prioritám? Zařaďte se mezi naše spokojené klienty. Pokud chcete pomoct s vytvořením finančního plánu a sestavením investiční strategie, odpovězte na tento email a domluvíme se na úvodní schůzce. Našimi partnery jsou největší obchodník s cennými papíry ve střední a východní Evropě společnost Wood & Co a největší broker pool v České republice společnost Broker Trust.

Sdílet