Jediný oběd ve financích zdarma

Takto nazval nositel Nobelovy ceny za ekonomii Harry Markowitz rozdíl, který získáte rebalancováním vašeho diverzifikovaného portfolia. Samozřejmě za předpokladu, že vaše peníze pracují jak mají a jsou zainvestované.

Při rebalancování totiž prodáváte za draho část rostoucích aktiv a kupujete levně část klesajících.

Pokud například držíte dvě aktiva, která reagují zpravidla opačně na různé tržní situace, pak jejich kombinací a pravidelným rebalancováním můžete získat nejen o něco VYŠŠÍ VÝNOS, ale, a to zejména, mnohem NIŽŠÍ KOLÍSAVOST celého portfolia.

Na obrázku můžete vidět výnos investovaných 10 tisíc dolarů v letech 1972 až 2020 samostatně do akcií nebo do zlata. Dosažený výnos byl výrazně vyšší ve prospěch akcií. Ovšem pokud byste peníze rozdělili v poměru 50:50 mezi akcie a zlato a toto složení udržovali ve zvoleném poměru, dosáhla by „vyvážená“ strategie nejlepšího výnosu za nejnižšího kolísání ze všech tří možností.

Teď si představte, že máte mnohem diverzifikovanější portfolio než jen dvě třídy aktiv, a které máte ještě rozdělené navíc regionálně, sektorově a měnově.

Pokud sestavíme portfolio z tradičních tříd (akcie, dluhopisy, zlato, komodity), bude mít každá z těchto tříd jinou kolísavost (rizikovost).

Ve skutečnosti však může diverzifikované portfolio jako celek kolísat méně než nejméně kolísavé aktivum, které ve svém portfoliu máte.

Důvodem je nízká nebo záporná korelace, tedy vzájemný vztah těchto různých investičních kategorií. Ovšem za předpokladu rebalancování.

Jak nejlépe rebalancovat?

Nejefektivnější způsob rebalancování je ten, který je podmíněn splněním tzv. driftu. Hranici driftu si můžete nastavit sami. Například si určíte hranici 10 % vychýlení jednoho aktiva (nebo fondu) od zvoleného poměru.

Pokud máte v portfoliu zastoupen například z 20 % fond akcií USA a ten vyroste na 22,1 % (2,1 % = 10,5 % z podílu fondu v portfoliu), požadovaný drift byl překročen a je tak nutné rebalancovat celé portfolio. Na to nemusíte být sami. Rebalancování na základě driftu dnes zvládnou chytré technologie.

Co je podstatné, rebalancování na základě driftu vám může v průběhu investování přinášet klidnější spánek a na konci potom lepší výnosy. A o to nakonec při investování jde.


Zdroj: https://www.portfoliovisualizer.com/

Riziko je měřeno směrodatnou odchylkou ročních výnosů. Tento příklad je hypotetický a má sloužit pouze k ilustračním účelům a nemá představovat žádný specifický investiční produkt. Dividendy a úroky jsou reinvestovány a příklad nezahrnuje efekt poplatků a dalších nákladů na investování. Pokud by byly zahrnuty poplatky a náklady, výnosy by byly nižší. Historická výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Riziko je měřeno směrodatnou odchylkou ročních výnosů.

Sdílet