,

Recenze spotřebitelů versus historické výnosy

Internetové recenze spotřebitelů rostou na oblibě. Pomocí nich můžeme často činit lepší rozhodnutí, a to díky snadnému přístupu k informacím nebo lidské důvěře v názory ostatních. Svoji roli zde může hrát také stádní chování, které je charakteristické následováním většiny.

Pokud je daný produkt nebo služba populární a získává pozitivní recenze od velkého množství lidí, může to vést k tomu, že další lidé budou mít tendenci se přidat. Platí to však i naopak. 

My se dnes podíváme jakou spojitost mohou mít recenze spotřebitelů a historické výnosy investic pro naše rozhodování. 

Nejprve si připomeňme racionální rozhodovací proces v pěti krocích:

  1. Uvědomění si potřeb
  2. Informační průzkum
  3. Vyhodnocení alternativ
  4. Řešení potřeb
  5. Vyhodnocení spokojenosti s nákupem/službou

Pozitivní recenze však mají často vliv také na naši následnou spokojenost s výběrem. Společnost Yelp.com patří mezi největší světové servery shromažďující recenze restaurací.

Jak byli spokojení recenzenti Yelpu, kteří se rozhodli využít restaurace na základě hodnocení inspektorů Michelinu? 

S růstem kladného hodnocení Michelinu, roste přímou úměrou spokojenost zákazníků a klesá rozptyl odpovědí mezi spokojen a nespokojen. Předchozí kladné zkušenosti jiných, zvyšují šance, že budeme spokojení také.

Dalším dobrým příkladem, jak na nás působí hodnocení druhých, může být volba univerzity. Když si vyberete studia na jedné ze tří nejlepších univerzit v USA, máte téměř zaručeno, že uděláte dobré rozhodnutí. Je vysoká pravděpodobnost, že si vámi zvolená univerzita udrží nejvyšší kvalitu i během celých vašich studií.

Nejlepší americké univerzity:

Vysoká předvídatelnost a spolehlivost do budoucnosti

Ale jak je to s investováním? Co nejjednoduššího vám přijde na mysl, když chcete začít investovat a na stole máte nabídku investičních fondů srovnaných podle historických výnosů?

Nulová předvídatelnost a spolehlivost

Přesto se většina investorů rozhoduje podle historických výnosů a nejvíce peněz nasypou do fondů s nejvyšší výkonností (Studie Vanguard ).  Tato studie mimo jiné dokládá, že přítoky nových peněz úzce souvisí s předchozí výkonností.

Ale jen ve 26,6 % případů si podílové fondy, které měly nejlepší výkonnost v předchozím tříletém období, si ji udrží také v dalších třech letech. V investování se vítězové pravidelně střídají. Například kvůli kolektivnímu sentimentu (náklonosti investorů pro určitý sektor/fond). Rozhodování podle historických výnosů tak patří k nejčastějším chybám investorů, ale i poradců. 

Výsledek? Průměrný americký investor do podílových fondů dosahuje nižších výnosů, než dosahují fondy, do kterých investuje.

Rozdíl ve výnosech investorů a podílových fondů, do kterých investoři investovali, zahrnuje desetileté období od roku 2013 do roku 2022:

Závěr
U řady spotřebních statků lze minulé zkušenosti často rozumně spojit s budoucími očekáváními. Podobnou předvídatelnost, a tedy i spolehlivost, mohou mít i hodnocení výkonnosti (a spokojenosti) různorodých služeb, jako je vzdělávání, stravování a zdravotní péče. 

Přístup založený na předchozí kladné zkušenosti nebo historické výkonnosti však selhává, když předchází investičním rozhodnutím. Investice totiž často podléhají nahodilosti, cykličnosti, jiným počátečním podmínkám a mnoha dalším nezávislým faktorům. 

Jediným prověřeným způsobem, jak při investování snížit chybná rozhodnutí, je dodržovat finanční plán a strategii. U investování hraje významější roli systematičnost, dlouhodobost a pravidelnost než sázka na předchozí vítěze s vidinou vyššího zisku. 

——————————————————————————————————————–

Zdroje: 

Vanguard Investment Advisory Research Center

Obrázek 1: Nate Silver, 2014. „Yelp And Michelin Have The Same Taste In New York Restaurants.“

Obrázek 2: Vanguard Investment Advisory Research Center, s využitím dat z U.S. News & World Report’s „Best Colleges“ (2013–2022).

Obrázek 3: Vanguard Investment Advisory Research Center s využitím dat z CRSP, MSCI, FTSE a Bloomberg. Poznámky: Index Emerging Markets je spojený index skládající se z indexu MSCI Emerging Markets Net USD do 9. ledna 2013; FTSE Emerging Transition Index prostřednictvím27. června 2013; FTSE Emerging Index do 1. listopadu 2015; FTSE EM All Cap China A Trans Idx do 18. září 2016; a FTSE EM All Cap China A včetně Idxpoté. Portfolio akcií/dluhopisů VGI 60/40 je 60 % CRSP US Total Market Index/40 % FTSE Global All Cap ex US Index pro akciovou část portfolia a 70 %Bloomberg US Aggregate Float Adjusted Bond Index a 30% Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Hedged Index pro dluhopisovou část.

Obrázek 4: Vanguard Investment Advisory Research Center, na základě údajů společnosti Morningstar.

Poznámky: Všechny dílčí třídy aktiv (včetně opatrné alokace a umírněné alokace) jsou klasifikací kategorií podle společnosti Morningstar. Analýza zahrnuje desetileté období od roku 2013 do roku 2022.

Upozornění: Minulá výkonnost není zárukou budoucích výnosů. Výkonnost indexu není přesným vyjádřením žádné konkrétní investice, protože nelze investovat přímo do indexu.

Sdílet