3 věci, které za našich životů ještě nenastaly

ale už se staly mnohokrát předtím.

A které jsou dnes zvýšeným rizikem:

1️⃣ Dvouciferná inflace a rekordní zadlužení vyspělých států. Nastalo naposledy ve 30. letech 20. století.

2️⃣ Rekordní rozdíly v bohatství jedinců. Malá část jedinců drží obrovské bohatství oproti zbytku světa. Podobné rozdíly panovaly naposledy ve zmiňovaném období 30. let 20. století.

3️⃣ Růst nové světové velmoci (Čína)

Jaké rizika to přináší pro náš majetek?

Zejména kumulace dvou prvních bodů zvyšuje riziko konfliktů uvnitř jednotlivých zemí, zvyšuje polaritu názorů, může mít vliv na volby a na další směřování jednotlivých zemí. K tomu přičtěme možnou změnu v mocenském světovém postavení, ke které dochází zhruba jednou za sto let. To sebou přináší zvýšenou nervozitu mezi hlavními mocnostmi světa.

Současná situace a vysoká inflace však nezvyšuje jenom riziko pro naše peníze, jak by se mohlo na první pohled zdát. Přináší také další rizika. Zejména pro lidi, kteří svým rozložením majetku mají zvýšenou tendenci investovat (pouze) ve své zemi a nejsou dostatečně alokováni do zbytku světa.

V minulém století se mnohokrát stalo, že investoři, kteří soustředili svůj majetek v jedné zemi, byli později svědky toho, jak jejich bohatství zničily geopolitické otřesy, dluhové krize, měnové reformy nebo splasknutí bublin, zatímco trhy v jiných zemích zůstaly odolné.

Co to znamená z pohledu českého investora?

Zvýšeným rizikem již může být, pokud držíte VĚTŠINU MAJETKU bez potřebné diverzifikace:

❌  V českém nemovitostním trhu
❌ Ve finančních produktech zajištěných do národní měny: spořící účty, termínované vklady, penzijní spoření, státní a korporátní dluhopisy, FKI nebo české privat equity
❌  Nebo jenom v té své „private equity“, to znamená ve svém podnikání

Co Vám v krajních situacích, pokud by nastaly, pomůže doslova zachránit majetek?

✅ Především geografická a sektorová diverzifikace vašeho investičního majetku
✅Ale také diverzifikace měnová. Zjednodušeně držet mix prověřených světových investic bez měnového zajištění do CZK.

Představte si hypotetický vklad investovaný v roce 1900 do akcií firem 5 nejvýznamnějších světových mocností té doby: V. Británie, USA, Německa, Francie a Ruska.

Investor, který by se na počátku 20. století soustředil jen na Rusko nebo jen na Německo, by přišel o většinu nebo celé své jmění. Nejlepší výkonnost od roku 1900 až doteď si naopak zajistily akcie USA. Obě informace asi nikoho nepřekvapí, obzvlášť, když už je můžeme vyhodnotit zpětně.

Co ale překvapí: rovnoměrně vážené akciové portfolio z těchto 5 zemí, každoročně rebalancované, si vedlo téměř stejně dobře jako to, které dosáhlo nejlepších výsledků (USA).

Překvapivé je to o to víc, že ruský akciový trh zcela zkolaboval v roce 1918 a německý trh se v roce 1923 propadl o -99 % a k zotavení (návratu na předchozí vrchol) potřeboval 47 let.
 
Podobné výsledky by vážené akciové portfolio, ovšem již mnohem širšího souboru zemí, dosáhlo od roku 1950 ve srovnání s akciemi nejlepší země (USA). Geograficky diverzifikované portfolio minimalizovalo poklesy a tím vytvářelo mnohem stabilnější výnosy, díky kterým jste mohli lépe a efektivněji využívat jeho hlavní sílu: SLOŽENÉ ÚROČENÍ.
 
Žádná ze zemí neměla trvale lepší výkonnost. A to ani USA. Sledováno v dekádách, akcie USA měly nejlepší výkonnost od 2. světové války pouze jednou v letech 2010-2020. Dobře si vedly ještě v dekádě 1990-2000. Předtím byste ale museli jít až do roku 1920, abyste našli desetiletí, kdy byla výkonnost amerických akcií LEPŠÍ NEŽ PRŮMĚRNÁ v porovnání se světem.

Obrázky: nadvýnosy akciových trhů podle dekád (od 1900 – 2020)

Jaké si z toho vzít ponaučení?

Geografická diverzifikace může být záchranou vašeho majetku. Většina zemí měla ve své historii horší propady, než kdy mělo VÁŽENÉ PORTFOLIO, ať již srovnáme mezi váženým mixem 5 zemí od roku 1900 nebo váženým mixem mnohem více zemí od roku 1950 až po současnost.

I bez extrémních událostí jako byly 20. a 30. léta minulého století vždy existovaly velké rozdíly mezi zeměmi s nejlepší a nejhorší výkonností v dané desetiletce.

Spíše než snaha předvídat, kdo bude vítězem v daném období, Vám geograficky diverzifikované portfolio vygeneruje stabilnější tok výnosů. Při pohledu do minulosti totiž mělo tendenci dosahovat téměř stejných výsledků jako jakákoli nejlepší jednotlivá země v daném období (desetiletce).

Poznámka: Uvedená studie společnosti Bridgewater se zaměřuje na akciový trh, ale investoři mohou utrpět významné ztráty i při koncentraci v jiných třídách aktiv, pokud jejich majetku schází diverzifikace. Společnost Bridgewater založil správce největšího hedgeového fondu na světě Ray Dalio. 

Chcete se pobavit o diverzifikaci vašeho majetku? O tom, zda není příliš soustředěný do českého nebo středoevropského prostoru? Stačí když odpovíte na tento email. 

Zdroj: https://www.bridgewater.com/

Sdílet