Investiční akademie 1. díl – Proč investovat?

Největší přidanou hodnotu pro své klienty vidím v behaviorálním koučinku. Za tím si jako jeden celek představte práci s finančním plánem, investičním portfoliem a emocemi klientů. Svoje zkušenosti předávám také na svých přednáškách a prezentacích na školách nebo v podnikatelských klubech. A nově formou vlastní online investiční akademie.

Sdílet