Hierarchie našich potřeb

Poprvé v České televizi

Již nějaký čas přednáším o pravidlech investování a budování rodinného majetku a jmění. Ten kdo mě zná, ví, že přednáším ze své vlastní praxe. V průběhu mé přednášky se posluchači dozvídají, co je reálná hodnota peněz, jak ji  dlouhodobě chránit nebo jak si v průběhu produktivního života vytvořit majetek, jenž vám umožní čerpat doživotní rentu.

Nejspíš i z toho důvodu jsem koncem ledna dostal pozvánku z České televize být hostem v pořadu Dobré ráno. Měl jsem možnost ve třech vstupech zmínit jednoduchá pravidla finančního chování a investování, na kterých může být postavený váš budoucí úspěch. Můj rozhovor pro ČT si můžete pustit na konci tohoto článku.

Dnes se krátce zastavím u mé březnové přednášky na půdě Regionální hospodářské komory Brno. Poprvé jsem přednášel ve dvojici a to s kolegyní Dagmar Vilémovou. Spojuje nás mimo jiné také to, že jsme již nějaký čas členové rétorických klubů Toastmasters International a máme společný pohled na důležitost finančního plánování jako základní předpoklad úspěšně vedené cesty s klientem. Dagmar na této přednášce posluchačům představila Maslowovu pyramidu známou jako hierarchii lidských potřeb. V průběhu života zaplňujeme postupně všechny kategorie pyrapidy od té spodní, kdy si zajišťujeme základní fyziologické potřeby až po tu nejvyšší. Tu tvoří naplňování vlastního potenciálu a potřeba seberealizace. Jakou souvislost má Maslowova pyramida s investováním?

05_maslowova_pyramida_potreb

Maslowova pyramida potřeb
Zdroj ilustračního obrázku: halek.info

Hierarchie potřeb a investování

Čas od času se totiž setkávám ve své praxi se dvěma krajními přístupy. Jedna skupina lidí chce investovat a nemá přitom ošetřenou a zajištěnou základní část pyramidy, ta druhá žije pouze v přítomnosti a nemyslí na budoucnost. S rostoucími příjmy navyšuje své výdaje. Někteří lidé zkrátka běží svůj pověstný krysí závod. Budoucnost se však tvoří právě dnes v přítomnosti. Bez jasného záměru v přítomnosti  budoucnost vytvořit nelze. Kdo se o ni nepostará v průběhu produktivního věku, bude jednou odkázaný na (nejistou) pomoc státu nebo svůj závod bude muset běžet až do úplného konce.

f7e00922-4c85-49ba-bb4a-47987acd9cf5

Maslow zmiňuje paradox, že o zajištění nejvyšších pater většinou lidé nestojí. Jsou motivováni „pouze“ fyziologickými potřebami, pohodlím a pocitem zdánlivé jistoty. Stejné je to s budováním stavu finanční svobody, která zároveň otevírá možnosti   jak naplno využívat svůj potenciál. Tohoto stavu však dosáhne jen určitá část lidí. Proto i pro mě je důležitým vodítkem pro budoucí spolupráci s klientem vedle společných hodnot také jeho ochota budovat si nejvyšší patra Maslowovy pyramidy.

Je na každém z nás  jak o své budoucnosti rozhoduje právě teď. Co pro svou budoucnost děláte vy?

Sdílet