Edward oslavil první narozeniny

Je tomu rok, co jsem začal svým klientům představovat nově vzniklou investiční platformu Edward. Obnášelo to velké množství schůzek, vyjednávání, několik webinářů a v řadě případů také individuální výpočet možných daňových dopadů. To v případě, pokud se klient rozhodl přestoupit z jiné finanční platformy. Start se ovšem povedl na výbornou. Po roce fungování je z více než 1,4 miliardy Kč, které klienti již Edwardovi svěřili, zhruba 92 milionů Kč v mém poradenském mandátu.

Potěšitelné také je, že se daří Edwardovým portfoliím. Například dynamické strategie, které tvoří základ dlouhodobého plánování, si připsaly za rok od spuštění výnos okolo 30 %. Opět se potvrdilo, že štěstí přeje odvážným a připraveným. V tomto případě těm, kteří měli a mají odvahu jít na trh v době, která přináší nejistotu. Je to z velké míry práce finančního poradce, jak dovede se svými klienty spolupracovat, vést je a vzdělávat.

Edward 1. narozeniny l

Role finančního poradce se v čase posouvá z role prodejce produktů na toho, kdo řídí riziko. Tím nejčastějším je chování a rozhodování klientů. Za posledních deset let, co se pohybuji v této rychle se vyvíjející profesi, se význam kvalitního poradce posunul mimo jiné také do oblasti koučinku a mentorinku. Otevřením účtu v Edwardovi moje práce s klientem teprve začíná. Dlouhodobě dohlížím na disciplínu každého klienta a moderní technologie mi k tomu pomáhá.

Edward je špičková platforma, která se neustále vyvíjí a zlepšuje a patří k tomu nejlepšímu na českém trhu. Pro investory znamená díky své jednoduchosti významný prvek v dlouhodobém finančním plánování. Edward propojuje osobní přístup zkušeného poradce s moderní technologií. Doba, kdy jsem ručně rebalancoval jednotlivá portfolia a kdy každá tato transakce klienta stála další poplatky, je naštěstí nenávratně pryč. Edward má přístup na 18 světových burz a díky tomu dovede nakupovat nejlepší světové investiční nástroje za nejlepší podmínky. Portfolia jsou dnes sestavována z pečlivě vybraných nízkonákladových ETF od renomovaných světových správců. Za jednotný (a transparentní) roční poplatek má klient v ceně také automatické rebalancování, které snižuje riziko a zvyšuje výnos, měnové zajištění nebo chytré čerpání doživotní renty.

Edwarda si klienti za poslední rok oblíbili natolik, že mi dnes někteří sami volají, když mají volné peníze. Což dříve nebývalo zvykem. Troufnu si tvrdit, že je to z velké části úspěšná symbióza mé práce a moderní technologie.

Novým prvkem v Edwardovi je nastavení jednorázového vkladu do několika tranší (částí rozložených v čase), kdy lze nastavit dřívější investování tranše v případě poklesu na trzích. Pokud například globální akcie v srpnu klesnou o více než 10 %, investuje se tranše nastavená k 1.10. v nejbližší možný termín. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, i toto chytré vylepšení pomáhá klientům k tomu hlavnímu: vyvarovat se chybnému emotivnímu rozhodnutí, které často stojí peníze.

Stejně jako se posouvají investiční nástroje, posouvá se i poradenský trh. Jsem rád, že k tomu mohu sám přispět svým dílem. V dubnovém dotazníku spokojenosti jsem od svých klientů obdržel průměrnou známku 9,1 na škále od 1 do 10. Jako nejčastější důvody klienti uváděli spolehlivost, důvěra, odbornost, komunikační schopnosti a nezávislé řešení.

Pokud tedy chcete, jedno v jakém jste věku, dát svému finančnímu majetku jasný směr, ozvěte se mi.

Sdílet