Den, kdy Norové objevili ropu

Den před Štědrým dnem v roce 1969 oznámilo Norsko, že v Severním moři objevilo ropu. Hodně ropy! Jedno z největších ropných polí, jaké kdy bylo v moři nalezeno. Norské ropné dobrodružství právě začalo.

Dnes jsou Norové díky ropě a zemnímu plynu jedním z nejbohatších států světa. Patří jim 4. místo v HDP na obyvatele. Ovšem byla to jen ropa, která Norům přinesla bohatství?

V roce 1990 položil Norský parlament základní kámen ochrany a rozvoje národního bohatství pro další generace. Rozhodnutím parlamentu vznikl Penzijní fond Global, známý také jako Norský ropný fond.

Do tohoto fondu začali Norové od roku 1996 pravidelně a zpočátku po malých částkách investovat příjmy z ropy.

Díky tomu všemu je dnes tento fond největším státním investorem na světě. V jeho majetku je téměř 1,5 % všech akcií světových společností kótovaných na burze. Fond drží podíly v téměř 9 000 světových společnostech, což ho každoročně opravňuje k podílu na jejich zisku.

Hodnota fondu je k dnešku v přepočtu cca 28,4 bilionu Kč. V této téměř pěti a půl milionové zemi včetně dětí to znamená 5,3 mil. Kč na hlavu! Vklady, které do fondu každoročně proudí, tvoří méně než polovinu hodnoty fondu, většinu dnes již tvoří výnosy.

V majetku fondu převažují akcie (72 %), dále dluhopisy (25,4 %), jen 2,5 % tvoří nemovitosti a nakonec 0,1 % investice do obnovitelných zdrojů. V období 1998 – 2022, kdy fond svůj majetek investuje, bylo 19 let ziskových a 6 ztrátových.

Z čeho si můžeme vzít od Norů inspiraci?

Je to především diverzifikace a dlouhodobý záměr:

1) Norové investují pravidelně a s dlouhodobým výhledem

2) Všechna aktiva investují mimo zemi, ve které vzniká zdroj příjmů (Norsko) a investice nejsou vázané na domácí měnu norskou korunu

3) Mají jasně specifikovaný dlouhodobý cíl, investiční strategii a roční výběr z portfolia (max. 3 % z hodnoty fondu), který jde mimo jiné na norské důchody

4) Fond utrácí (čerpá) pouze z reálného výnosu, nikoliv ze samotného kapitálu

5) Investiční portfolio slouží zároveň jako ochrana bohatství. V jejich případě národního. Prospěch z toho má současná i budoucí generace.

6) Na vytvoření fondu stačil produktivní život jedné generace.

Správcové fondu razí heslo: „Čím méně utratíme dnes, tím lépe se budeme mít v dobách krizí.“ Jinými slovy, v těžkých dobách mohou Norové utrácet více, v těch dobrých méně. Dalším z cílů fondu je, aby sloužil jako nástroj pro zvládnutí problému se stárnutím populace. Zjednodušeně, aby bylo z čeho na důchody. Většina států Evropy totiž toto palčivé téma řeší navyšováním státního dluhu.

Správcové fondu k tomu říkají:

„Úkolem fondu je zajistit, aby naše národní bohatství vydrželo co nejdéle. Investice ve fondu mají mimořádně dlouhodobou perspektivu. Naším cílem jako správce fondu je dosahovat co nejvyššího výnosu s pouze mírným rizikem. Aby rostl a vydržel.“

Když se ovšem podíváme, jak dynamicky je složené jejich portfolio, tak to v opatrném přístupu běžného českého investora může vyvolat tichý úžas.

🚩 Pro mě bylo před lety „objevení“ Norského ropného fondu jedním z AHA momentů v mé investiční praxi. A také utvrzením, že jdu při správě rodinného majetku a majetku mých klientů po správné cestě.

Jak to máte vy? Chráníte vlastní bohatství podobně jako Norové? Diverzifikujete a investujete v potřebné míře?

 

Zdroj článku: https://www.nbim.no/en/

Sdílet