Cash is Trash! Peníze jsou smetí!

Známé pořekadlo Cash is King, hotovost je král, platí jen do určité míry. Cash is Trash. Hotovost je smetí. To jsou slova Raye Dalia, zakladatele hedge fondu Bridgewatter a jednoho z nejuznávanějších investičních manažerů současnosti.

Jestli nás má současná situace a počátek nového ekonomického cyklu něco naučit, tak je to vztah k penězům jako takovým. Do budoucna bude sílit nutnost umět peníze nejenom vydělávat, ale také dlouhodobě chránit. Proto se nevyhneme investování ve větší míře než dosud. A také důležité změně v našem chování. Finanční gramotnosti, věřím, máme vysokou. Co nám schází jsou důležité finanční návyky, které odráží naše finanční chování a ochotu investovat v potřebné míře.

Zvyk je ovšem železná košile. To určitě ze života známe. Situace v úsporách českých domácností to potvrzuje. Většina z 3,4 bilionů Kč finančního majetku obyvatel ČR leží zcela mimo trh, buď na bankovních vkladech nebo konzervativních penzijních fondech. Jedná se o více než 85 % z tohoto majetku. Tyto úspory nebo investice jsou ve značné míře závislé na českém prostředí, české koruně a českých státních dluhopisech.

Cash is trash.

Česká koruna nepatří k rezervním měnám. To znamená, nepatří k měnám ve světě široce akceptovanými. K nejčastěji využívaným rezervním měnám při mezinárodních transakcích patří dolar (cca 55 %) a euro (cca 25 %). K těmto měnám lidé také nejčastěji utíkají, když se děje něco mimořádného. Což se ukázalo při koronavirové krizi, kdy koruna vůči těmto měnám prudce oslabila.

Ostatní měny (tedy ty, které nejsou rezervními) chytří lidé v těchto zemích, ani nikdo mimo tyto země, nebude držet jako uchovatele bohatství“. Tvrdí Ray Dalio ve své studii Měnící se světový pořádek („The Changing World Order“).

Zajímejte se tedy o to, jak si bohatství vytvořit i jak si ho uchovat. Mějte strategii. Jako ostatně ve všem, v čem chcete být úspěšní. Strategie je to, co určuje budoucí výnosy z více než 90 %. Bez ní a bez jejího dlouhodobého dodržování (i ve finančním důchodu!) vaše výnosy nepřekonají inflaci. Zajímejte se také o náklady investování.

Kdybych měl dát pár tipů ze své praxe:

  1. Investujte do široce diverzifikovaného portfolia, kde jsou zastoupeny silné globální firmy a akcie těchto firem, které zvládnou i velké krize.
  2. Portfolio doplňte o kvalitní vládní dluhopisy rezervních měn.
  3. Držte nemovitostní fondy, jsou likvidnější než jedna, dvě nemovitosti a nabízí větší diverzifikaci.
  4. Zařaďte zlato. To v této krizi určitě potvrdilo svůj význam i v moderním portfoliu.
  5. Využívejte moderní nízko nákladové nástroje jako jsou ETF, které jsou dnes k dispozici i pro pravidelné investování.
  6. Zjistěte si, jak se doživotní příjem čerpá. Jsou na to pravidla a prověřená. Vzpomeňte si na Nobelovu nadaci, která přežila své nejtěžší období a dnes ve svých zhruba 120 letech prosperuje díky správné strategii a správné míře výběru.

Ovšem pozor, abyste mohli maximalizovat svůj výnos, je nutné pravidelně rebalancovat váhy jednotlivých kategorií v portfoliu. Včetně zlata. Jen tak dosáhnete skutečně těch výnosů, které vám nabízí trh (více graf č.3). Takové portfolio si klidně zajistěte do české koruny měnovým forwardem.

Graf: V době největšího poklesu trhů v březnu tohoto roku spadly US akcie o více než 30 %. Téměř totožného výnosu však dosahovaly US dvacetileté dluhopisy. Při rebalancování portfolia jste mohli odprodávat za vysokou cenu dluhopisy a naopak dokupovat za velmi nízkou cenu akcie. 

Široce diverzifikované portfolio zajištěné proti měnovým výkyvům je mnohem bezpečnější než mít značnou část úspor vázanou pouze na české prostředí a českou korunu.

Zdá se vám to moc úkolů najednou? S tím vším dnes pomáhám svým klientům. Vedle toho pořádám přednášky nebo webináře pro veřejnost nebo studenty vysokých škol. A mohu pomoci i vám. Stačí, když mě kontaktujete nebo se přihlásíte na některý z mých vzdělávacích webinářů.

Pamatujte, že v novém ekonomickém cyklu nás čekají nové úkoly. Změnit finanční chování a investovat na finanční důchod může být jedním z nich.

Pozn: Ray Dalio patří mezi uznávané autority ve finančním světě. Je zakladatelem Bridgewatter Associates, která spravuje téměř 140 miliard USD, zejména institucionálním investorům jako jsou penzijní fondy, nadace, vlády nebo centrální banky.

Zdroj: Ray Dalio, The Changing World Order, Viktor Hostinský CFP, https://en.wikipedia.org/wiki/Ray_Dalio, https://www.morningstar.co.uk, https://www.penize.cz/

Sdílet